VERSENYSZABÁLYZAT

SHOWTIME DANCE

A SHOWTIME DANCE minden táncstílus versenye nyílt versenyrendszeren alapul. Minden amatőr és profi táncos részt vehet a versenyen, pl. táncklubok, táncstúdiók, művészeti iskolák, szabadidőközpontok, iskolák, egyéni táncosok stb. akár tánccsoport vagy szervezeti hovatartozás nélköl is. A versenyen mindenki részt vehet, aki elfogadja a versenyszabályzatot. A SHOWTIME DANCE verseny továbbjutó jellegű. Az egyes fordulók a következőképpen történnek:

A Szlovákián kívüli országokból származó táncosok bármely kvalifikáción részt vehetnek, beleértve a szlovákiai regionális vagy ONLINE minősítéseket is, amelyek lehetővé teszik számukra, hogy közvetlenül továbbjussanak az EURÓPAI DÖNTŐBE.

TÖBBI ORSZÁG:

KVALIFIKÁCIÓK – CZ, HU, ONLINE
EURÓPAI FINÁLÉ

Az KVALIFIKÁCIÓK az EURÓPAI FINÁLÉ kvalifikációs fordulói. A versenyzők az EURÓPAI FINÁLÉRA kvalifikálódnak az adott előadásért elért pontok száma alapján. A szervező csak a versenyszint összes fordulójának lezárása után teheti közzé és hirdeti ki a következő fordulóra elérendő ponthatárt. Ha a koreográfia elérte a minimális ponthatárt vagy több pontot, akkor automatikusan kvalifikált a következő fordulóra.

A SHOWTIME DANCE minden táncstílus versenye nyílt versenyrendszeren alapul. Minden amatőr és profi táncos részt vehet a versenyen, pl. táncklubok, táncstúdiók, művészeti iskolák, szabadidőközpontok, iskolák, egyéni táncosok stb. akár tánccsoport vagy szervezeti hovatartozás nélköl is. A versenyen mindenki részt vehet, aki elfogadja a versenyszabályzatot. A SHOWTIME DANCE verseny továbbjutó jellegű. Az egyes fordulók a következőképpen történnek:

SZLOVÁKIA:

REGIONÁLIS KVALIFIKÁCIÓK
GRAND FINÁLÉ
EURÓPAI FINÁLÉ

A REGIONÁLIS KVALIFIKÁCIÓK a GRAND FINÁLÉ kvalifikációs fordulói. Ezt követően megrendezésre kerül a GRAND FINÁLÉ, amely kvalifikációs verseny az EURÓPAI FINÁLÉ számára. A versenyzők a következő fordulóra kvalifikálódnak az adott előadásért elért pontok száma alapján. A szervező csak a versenyszint összes fordulójának lezárása után teheti közzé és hirdeti ki a következő fordulóra elérendő pontszámot. Ha a koreográfia elérte a minimális ponthatárt vagy több pontot, akkor automatikusan kvalifikált a következő fordulóra.

A Szlovákián kívüli országokból származó táncosok bármely kvalifikáción részt vehetnek, beleértve a szlovákiai regionális vagy ONLINE minősítéseket is, amelyek lehetővé teszik számukra, hogy közvetlenül továbbjussanak az EURÓPAI DÖNTŐBE.

 

A SHOWTIME DANCE versenyre csak online a www.showtime-dance.sk weboldalon lehet nevezni.
A jelentkezőnek regisztrálnia kell. Regisztráción belül bejelentkezhet és kezelheti táncklubjait, táncosait, táncelőadásait, versenyre történő regisztrációt és számlázást.
A nevezési határidő a verseny kiírásban meghatározott időpont.

A táncstílusok leírását a weboldal Táncstílusok oldalán találják.

A verseny vonzerejének növelése érdekében a szervező hasonló táncstílusokat összevonhatja. A kategóriák összevonása elsősorban az „A” teljesítménykategóriában preferált, de nem zárja ki a „B” teljesítménykategóriát sem.

Szóló (1 fő)

Duó / trió (2-3 fő)

Csoport (4-7 fő)

Formáció (8 – 24 fő)

Produkció (25 és több fő)S

Szóló: 1:30 – 02:30 perc

Duó / Trio: 1:30 – 2:30 perc

Csoport: 2:30 – 04:00 perc

Formáció: 2:45 – 5:00 perc

Produkció: 2:45 – 5:00 perc

Mini: 5-8 év

Gyermek: 9-11 év

Junior: 12-15 év

Felnőtt: 16-35 év

Szenior: 36 év +

Generációs: 5-36 év

A korosztályt az év január 1-jén elért életkor alapján kell meghatározni.

A Szóló kategóriában a versenyzők csak az előírt korcsoportban vehetnek részt.

A Duo / Trio kategóriában az idősebb táncos életkorát kell figyelembe venni.

A csoport, formáció és produkció kategóriában a legidősebb táncos életkorát kell figyelembe venni.

Kivételt képezhet 1 táncos a csoport esetében, 2 táncos a formáció esetében és 3-4 táncos produkció esetében, akik legfeljebb egy évvel idősebbek az előírt korosztálynál. Ezt a kivételt írásban (e-mailben) kell kérni.

A generációs korosztályba azok a versenyzők tartoznak, akiknek 3 vagy több korcsoportjuk van, és a fenti kivételek egyike sem alkalmazható.

“A” osztály:

Ide tartoznak azok a táncosok, akik évek óta táncolnak, magasabb szintű minőséget jelezve. Azokat a versenyzőket, akik már részt vettek több hazai vagy külföldi versenyen, az „A” kategóriába kell sorolni.

„B” osztály:

Ide tartoznak a kezdők és alacsonyabb színvonalú táncosok.
A zsűrinek jogában áll a versenyzőket az „A” és „B” kategóriákba sorolni a verseny teljesítménye és az elért pontozás alapján.

Minden táncos a saját felelősségére versenyez, 18 év alatti táncosok szülők vagy tánctanáraik felelőssége alatt versenyeznek.

Prezentáció: egész nap folyamán, fontos, hogy időben felkészüljön a versenyre a verseny időbeosztása szerint.
Minden tánccsoport kap egy borítékot, amely tartalmazza a versennyel kapcsolatos információit, a táncosok belépéséhez való karszalagokat, az edzők belépésére való karszalagokat. Nagyobb tánccsoportoknál plusz 1 karszalag minden 15 táncosra.

Jegyek: a bejáratnál megvásárolható, a sportcsarnokba belépés csak érvényes jegyel lehetséges.

A verseny lefolyása: A táncos köteles legalább 5 produkcióval előbb megjelenni a színpad mellett a tervezett előadás előtt, valamint pendrivon hangfelvétellel is rendelkeznie kell. Javasoljuk, hogy szükség esetén őrizze meg felvételeinek másolatát
Az előadások időbeosztása indikatív, és legalább 30 perccel előbb készen kell állnia a versenyre az időbeosztás szerint.
A versenyző köteles belépni a színpadra 5 másodpercen belül a versenyvezető bemondása után.

Akrobatika: Annak meghatározása, amikor a test nem érinti a talajt. (flip, Flik Flak, dobott cigánykerék…), kivéve az ugrásokat és az emelőelemeket. A cigánykerék nincs akrobatikaként meghatározva.

Figyelem!
A MINI és GYERMEK kategóriában a B teljesítménykategóriában tilos emelők (olyan elemek, amelyekben a táncolót más táncosok emelik fel a táncpadlóról) !!
Arra kérjük a koreográfusokat, hogy tartsák be a társadalmilag elfogadott szabályok erkölcsi határait a táncosok életkorához viszonyítva.
Például vulgáris szavak (idegen nyelven) a zenében a mini és a gyerek korosztályban, a korosztályhoz képest nem megfelelő és kihívó jelmez stb.

Zene: E-mailes felhívás alapján a csoportvezetők kötelesek előzetesen zenei felvételt küldeni a megadott időpontig. Ugyanakkor köteles USB-n hangfelvételt vinni a tánccsoport megfelelő megjelölésével. A kísérőzenéért a csoport vezetője a felelős. A csoportvezető jelenléte a hangmérnöknél kötelező. Javasoljuk, hogy készítsen biztonsági másolatot a felvételekről arra az esetre, ha a hangfelvétel nincs betöltve.

Táncparkett: A táncparkett legalább 10 x 10 m, balettszőnyeg (balletizol). A verseny alatt tilos a színpad előtt maradni.

Díszletek, kellékek, hátterek: A díszletek, kellékek és hátterek felhasználása egyedileg van megadva minden táncstílusban és megtalálható a weboldalon a Táncstílusok alatt. A tánccsoport vezetője felelős azért, hogy azok ne veszélyeztessék a versenyzők biztonságát, és úgy kell rögzíteni, hogy a balettszőnyeg sem sérüljön.

Megengedett kiegészítők: Megengedett kiegészítők a jelmez része vagy egy mini kellék (pl. könyv, viktoriánus sétapálca, sapka, sál stb.).

Díjak: kupa vagy érmek az 1-3 helyezésig, diploma.
A díjátadó ünnepségen kotelező versenyjelmezben megjelenni.

A verseny teljesítményét csak akkor lehet megítélni, ha a verseny produkciójának legalább 50% -át teljesítik. Kivételes esetekben a versenyvezető döntése alapján lehetőség van újraversenyzésre.

Technika
– A tánc elemek nehézségi szintje
– A tánc elemek előadása
– A teljesítmény technikai és minőségi szintje a versenyzők életkorához és tudásához képest
– ritmus

Koreográfia
– eredetiség, kreativitás
– zene és a koreográfia összhangja
– kompozíció, színpad használat, a koreográfia térformának megváltozása
– a koreográfia olvashatósága

Előadás
– átélés kifejezése, látványosság
– imidzs, jelmez
– összességes benyomás

Bírók: mindegyik táncstílusban képesített bírák (3-5 fő).

Helyezés és minősítés :
A sorrend a bírák pontértékelése és az általuk meghatározott sorrend alapján kerül megállapításra. Rangsorolási pontrendszer (Ranking). A helyezésért a legkevesebb összpontot elért koreográfia nyeri el az első helyet. Ha bármelyik lépcsőfokon döntetlen van, a pontok abszolút összege dönt.
Ha nem lehetséges a kategóriában a rangsor meghatározása, akkor a minősítést az elért pontok alapján ítélik meg, amely meghatározza a következő fordulóba a továbbjutást is.

A maximális pontszám 90.

„A” kategória:

Arany minősítés 74 pont és feljebb
Ezüst minősítés 65 – 73,9 pont
Bronz minősítés 64,9 alatt

„B” kategória:

Kis arany minősítés, több mint 64 pont
Kis ezüst minősítés 55 – 63,9 pont
Kis bronz minősítés 54,9 pontig

Diszkvalifikáció
A zsűri a versenyző kizárását javasolja, ha:
– a versenyteljesítményt nem lehet megítélni, mivel a koreográfia kevesebb mint 50%-át adta elő
– a versenyző nem jelenik meg időben a program szerinti előadáson
– Egyéb kivételes esetek
A kizárásról a verseny vezetője dönt.

A versenyen való részvétel feltétele a nevezési díj megfizetése a versenykiírás alapján. A nevezési díj megfizetése akkor tekinthető teljesítettnek, ha jóváírják a szervező bankszámlájára. A nevezési díj befizetésekor az átutalás közleményébe kell feltüntetni a számlán megjelenő számlaszámot, amelyet az online regisztrációt kovetően kapnak meg.

Ha a nevezési díjat a határidőn belül nem fizetik meg, akkor a szervező fenntartja a jogot a versenyző kizárására a versenyből.

A nevezési határidő előtt történő lemondás esetén a versenykiírás alapján rendeződik. A nevezési díj visszatérítése nem igényelhető a nevezési határidő után. Abban az esetben, ha egy versenyző nem jelenik meg a fellépésre az előírt időpontban, akkor nem jogosult a nevezési díj visszatérítésére.

A WINTERSHOW nyílt versenyrendszeren alapul. Mindenki részt vehet a versenyen, pl. táncklubok, táncstúdiók, művészeti iskolák, szabadidőközpontok, iskolák, táncosok stb. A versenyen bárki részt vehet, aki elfogadja ezeket a versenyszabályokat.

A WINTERSHOW egykörös verseny, és ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint a SHOWTIME DANCE versenyekre.

PaedDr. Lenka Kluchová
SHOWTIME DANCE igazgató