TANEČNÉ ŠTÝLY A KATEGÓRIE

Vekové kategórie

Mini: 5 – 8 rokov
Deti: 9 – 11 rokov
Juniori: 12 – 15 rokov
Dospelí: 16 – 35 rokov
Seniori: 36+ rokov
Generačné: 5 – 36+ rokov

Počet tanečníkov

Sólo: 1 tanečník
Duo/Trio: 2 -3 tanečníci
Skupiny: 4 -7 tanečníkov
Formácie: 8 – 24 tanečníkov
Produkcie: 25+ tanečníkov

Výkonnostná kategória

Kategória „A“
Kategória „B“

1. Javiskové výrazové tance (DANCE SHOWS)

Tanečné štýlyDANCE SHOW AKO MIX RÔZNYCH TANEČNÝCH ŠTÝLOV
Musí vyjadrovaťPRÍBEH
RekvizityVYŽADOVANÉ
Malé pomôckyVYŽADOVANÉ, ale nie je podmienkou
Akrobatikamax. 2 PRVKY
Tanečné štýlyUMELECKÉ VÝRAZOVÉ TANCE (ART DANCE SHOW) RÔZNYCH UMELECKÝCH TANEČNÝCH ŠTÝLOV AKO MODERNÝ, JAZZ, SÚČASNÝ, KLASICKÝ TANEC, LYRICKÝ POHYB. MÔŽU SA POUŽIŤ AJ INÉ TANEČNÉ ŠTÝLY, ALE MUSÍ DOMINOVAŤ UMELECKÝ TANEC
Musí vyjadrovaťPRÍBEH
RekvizityVYŽADOVANÉ
Malé pomôckyVYŽADOVANÉ, ale nie je podmienkou
Akrobatikamax. 2 PRVKY
Tanečné štýlySTREET DANCE ALEBO DISCO DANCE SHOW (alebo kombinácia). MÔŽU SA POUŽIŤ AJ INÉ TANEČNÉ ŠTÝLY, ALE MUSÍ DOMINOVAŤ STREET ALEBO DISCO
Musí vyjadrovaťPRÍBEH
RekvizityVYŽADOVANÉ
Malé pomôckyVYŽADOVANÉ, ale nie je podmienkou
Akrobatikamax. 2 PRVKY
Tanečné štýlyGYMNASTICKÁ TANEČNÁ SHOW, KOMBINÁCIA RÔZNYCH TANEČNÝCH ŠTÝLOV, ALE GYMNASTIKA MUSÍ DOMINOVAŤ
Musí vyjadrovaťPRÍBEH
RekvizityVYŽADOVANÉ
Malé pomôckyVYŽADOVANÉ, ale nie je podmienkou
Akrobatikamax. 2 PRVKY
Tanečné štýlyAKROBATICKÁ TANEČNÁ SHOW, KOMBINÁCIA RÔZNYCH TANEČNÝCH ŠTÝLOV, ALE AKROBATIKA MUSÍ DOMINOVAŤ
Musí vyjadrovaťPRÍBEH
RekvizityVYŽADOVANÉ
Malé pomôckyVYŽADOVANÉ, ale nie je podmienkou
AkrobatikaVYŽADOVANÉ

2. Umelecké tance

Tanečné štýlyLIMÓN, GRAHAM, HORTON, MATTOX, CUNNINGHAM A OSTATNÉ TECHNIKY MODERNÉHO ALEBO JAZZOVÉHO TANCA
Musí vyjadrovaťPOCITY, MYŠLIENKU, NÁLADU
RekvizityNEPOVOLENÉ
Malé pomôckyPOVOLENÉ
Akrobatikamax. 2 PRVKY
Tanečné štýlySÚČASNÝ TANEC JE ŠTÝL EXPRESÍVNEHO TANCA, KTORÝ KOMBINUJE PRVKY NIEKOĽKÝCH TANEČNÝCH ŽÁNROV. CIEĽOM CONTEMPORARY DANCE JE PREPOJENIE MYSLE A TELA, DOSIAHNUTIE PLYNULÝCH POHYBOV POMOCOU EFEKTIVITY A FUNKČNÉHO VYUŽITIA CELKOVÉHO POHYBOVÉHO POTENCIÁLU ĽUDSKÉHO TELA.
Musí vyjadrovaťPOCITY, MYŠLIENKU, NÁLADU
RekvizityNEPOVOLENÉ
Malé pomôckyPOVOLENÉ
Akrobatikamax. 2 PRVKY
Tanečné štýly KLASICKÝ A MODERNÝ BALET, KLASICKÝ UMELECKÝ TANEC
Musí vyjadrovaťPOCITY, MYŠLIENKU, NÁLADU
RekvizityNEPOVOLENÉ
Malé pomôckyPOVOLENÉ
Akrobatikamax. 2 PRVKY

3. Street Dance a Disco

Tanečné štýlyMIX POULIČNÝCH TANCOV, RÔZNE HIP – HOPOVÉ ŠTÝLY A INÉ ŠTÝLY, AKO POPPING, LOCKING A POD. ODPORÚČAME POUŽIŤ ASPOŇ 2-3 RÔZNE ŠTÝLY.
Musí vyjadrovaťDYNAMIKA, RADOSŤ, ENERGIA
RekvizityNEPOVOLENÉ
Malé pomôckyPOVOLENÉ
Akrobatikamax. 2 PRVKY
Tanečné štýlyRÔZNE TANEČNÉ ŠTÝLY TANCOVANÉ NA POPULÁRNU A KOMERČNÚ HUDBU. CHARAKTER TANCA BY MAL BYŤ INŠPIROVANÝ DRUHOM KOMERČNEJ HUDBY ALEBO JEJ VIDEOKLIPOM ČI PREZENTÁCIOU. MTV ŠTÝLY PATRIA TIEŽ DO TEJTO KATEGÓRIE.
Musí vyjadrovaťDYNAMIKA, RADOSŤ, ENERGIA
RekvizityNEPOVOLENÉ
Malé pomôckyPOVOLENÉ
Akrobatikamax. 2 PRVKY
Tanečné štýlyMUSÍ DOMINOVAŤ JEDEN ŠTÝL PULIČNÉHO TANCA, AKO JE LOCKING, POPPING, HOUSE A POD.
Musí vyjadrovaťDYNAMIKA, RADOSŤ, ENERGIA
RekvizityNEPOVOLENÉ
Malé pomôckyPOVOLENÉ
Akrobatikamax. 2 PRVKY
Tanečné štýlyB-BOYING, B-GIRLING, UPROCK, DOWNROCK, FOOTWORK, POPPING, LOCKING, POWER MOVES, FREEZE, ATOMIC, SWIPE, HOLOBACK, WINDMILL, ONE HAND UP ETC.
Musí vyjadrovaťDYNAMIKA, RADOSŤ, ENERGIA
RekvizityNEPOVOLENÉ
Malé pomôckyPOVOLENÉ
AkrobatikaPOVOLENÉ
Tanečné štýlyZÁKLADOM JE BALET A JAZZOVÝ TANEC, KTORÝ SÚŤAŽIACI ZATANCUJÚ NA RÝCHLU DISCO HUDBU
Musí vyjadrovaťDYNAMIKA, RADOSŤ, ENERGIA
RekvizityNEPOVOLENÉ
Malé pomôckyPOVOLENÉ
Akrobatikamax. 2 PRVKY

4. Trend Dance

Tanečné štýly

RÔZNE NEŠPECIFIKOVANÉ TANEČNÉ ŠTÝLY TANCOVANÉ NA POPOVÚ A TRENDOVÚ HUDBU. 

Musí vyjadrovaťPOCITY, RADOSŤ
RekvizityPOVOLENÉ
Malé pomôckyPOVOLENÉ
Akrobatikamax. 2 PRVKY
Tanečné štýlyEVERYDAY I’M SHUFFELIN’
Musí vyjadrovaťPOCITY, RADOSŤ
RekvizityPOVOLENÉ
Malé pomôckyPOVOLENÉ
Akrobatikamax. 2 PRVKY

5. Parketové tance

Tanečné štýlyJEDNOTLIVO ALEBO KOMBINÁCIA ŠTANDARDNÝCH TANCOV AKO SÚ WALTZ, VIEDENSKÝ VALČÍK, TANGO, FOXTROT, QUICKSTEP
Musí vyjadrovať
RekvizityPOVOLENÉ
Malé pomôckyPOVOLENÉ
Akrobatikamax. 2 PRVKY
Tanečné štýlyJEDNOTLIVO ALEBO KOMBINÁCIA LATINSKO AMERICKÝCH TANCOV AKO SÚ SAMBA, CHA-CHA, RUMBA, PASO DOBLE, JIWE,..
Musí vyjadrovať
RekvizityPOVOLENÉ
Malé pomôckyPOVOLENÉ
Akrobatikamax. 2 PRVKY
Tanečné štýlyJEDNOTLIVO ALEBO KOMBINÁCIA KARIBSKÝCH TANCOV AKO SÚ SALSA, BACHATA, ZOUK, MAMBO…
Musí vyjadrovať
RekvizityPOVOLENÉ
Malé pomôckyPOVOLENÉ
Akrobatikamax. 2 PRVKY
Tanečné štýlySWING, BOOGIE WOOGIE, LINDIHOP, FOX, HUSTLE
Musí vyjadrovať
RekvizityPOVOLENÉ
Malé pomôckyPOVOLENÉ
Akrobatikamax. 2 PRVKY
Tanečné štýlyINDIVIDUÁLNY ALEBO KOMBINÁCIA RÔZNYCH ŽÁNROV STEPOVÉHO TANCA
Musí vyjadrovať
RekvizityPOVOLENÉ
Malé pomôckyPOVOLENÉ
Akrobatikamax. 2 PRVKY
Tanečné štýlyKOMBINÁCIA MIX PARKETOVÝCH TANCOV
Musí vyjadrovať
RekvizityPOVOLENÉ
Malé pomôckyPOVOLENÉ
Akrobatikamax. 2 PRVKY

6. Open

Tanečné štýlyAK PRODUKCIU NIE JE MOŽNÉ ZARADIŤ DO ŽIADNEJ INEJ KATEGÓRIE, VTEDY JE MOŽNÉ TU ZATANCOVAŤ. V TEJTO KATEGÓRII BUDE MOŽNÉ ZATANCOVAŤ AJ TIE PRODUKCIE, KTORÉ NEMAJÚ SÚPEROV A BY SÚŤAŽILI SAMI SO SEBOU.
Musí vyjadrovaťDYNAMIKA, RADOSŤ, ENERGIA, PREZENTÁCIA, PRÍBEH, POCIT
RekvizityPOVOLENÉ
Malé pomôckyPOVOLENÉ
AkrobatikaPOVOLENÉ

7. Športové tance

Tanečné štýlyCHOREOGRAFIE ROCK AND ROLL CHARAKTERU DOPLNENÉ VÝRAZOVÝMI PRVKAMI
Musí vyjadrovaťDYNAMIKA, RADOSŤ, ENERGIA
RekvizityNEPOVOLENÉ
Malé pomôckyPOVOLENÉ
AkrobatikaPOVOLENÉ
Tanečné štýlyTANEČNÉ POHYBY SA DOPĹŇAJÚ SILOVÝMI, OHYBNÝMI A ROVNOVÁŽNYMI PRVKAMI. ZUMBA CHOREOGRAFIE PATRIA TIEŽ DO TEJTO KATEGÓRIE.
Musí vyjadrovaťDYNAMIKA, RADOSŤ, ENERGIA
RekvizityNEPOVOLENÉ
Malé pomôckyPOVOLENÉ
AkrobatikaPOVOLENÉ
Tanečné štýlyTANEČNÉ POHYBY SA DOPĹŇAJÚ ŠPORTOVÝMI A SHOW PRVKAMI NA UPÚTANIE POZORNOSTI DIVÁKOV.
Musí vyjadrovaťDYNAMIKA, RADOSŤ, ENERGIA
RekvizityNEPOVOLENÉ
Malé pomôckyPOVOLENÉ
AkrobatikaPOVOLENÉ
Tanečné štýlyAKROBATICKé PRVKY, LIFTY A POD.
Musí vyjadrovaťDYNAMIKA, RADOSŤ, ENERGIA
RekvizityNEPOVOLENÉ
Malé pomôckyPOVOLENÉ
AkrobatikaPOVOLENÉ

8. Folklór

Tanečné štýlyAUTENTICKÝ ALEBO ŠTYLYZOVANÝ FOLKLÓR
Musí vyjadrovaťPOCITY, RADOSŤ
RekvizityPOVOLENÉ
Malé pomôckyPOVOLENÉ
Akrobatikamax. 2 PRVKY
Tanečné štýlyŠTYLYZOVANÁ FOLKLÓR SHOW
Musí vyjadrovaťPOCITY, RADOSŤ
RekvizityPOVOLENÉ
Malé pomôckyPOVOLENÉ
Akrobatikamax. 2 PRVKY

9. Majorette a Twirling

Tanečné štýlyMAŽORETKY, CHOREOGRAFIE S CHARAKTEROM SLÁVNOSTNÉHO PROGRAMU.
Musí vyjadrovaťDYNAMIKA, RADOSŤ, ENERGIA, PREZENTÁCIA
RekvizityPOVOLENÉ
Malé pomôckyPALIČKY, POM POM, STUŽKOVÉ PALIČKY, ZÁSTAVY, LOPTA ATĎ.
Akrobatikamax. 2 PRVKY

10. Tanec a umelecký prednes

Tanečné štýlyKOMBINÁCIA TANEC A SPEV, ALEBO TANEC A HUDOBNÝ NÁSTROJ, AKÝKOĽVEK TANEČNÝ ŠTÝL
Musí vyjadrovaťPOCITY, MYŠLIENKU, NÁLADU
RekvizityPOVOLENÉ
Malé pomôckyPOVOLENÉ
AkrobatikaPOVOLENÉ

11. Kreatívna výzva

Tanečné štýlyNIEKOĽKO VERZIÍ VOPRED PRIPRAVENEJ HUDBY NA PRÍPRAVU CHOREOGRAFIE. KOMBINÁCIA VIACERÝCH TANEČNÝCH ŠTÝLOV ZALOŽENÝCH NA VAŠEJ KREATIVITE.
Musí vyjadrovaťKREATIVITA
RekvizityPOVOLENÉ
Malé pomôckyPOVOLENÉ
AkrobatikaPOVOLENÉ

12. Wintershow

Tanečné štýlySÚŤAŽ CHOREOGRAFIÍ S VIANOČNOU ALEBO ZIMNOU TEMATIKOU. TÁTO KATEGÓRIA JE SÚČASŤOU WINTERSHOW POHÁROVEJ TANEČNEJ SÚŤAŽE. MÔŽE BYŤ KOMBINÁCIA RÔZNYCH TANEČNÝCH ŠTÝLOV.
Musí vyjadrovaťPOCITY, MYŠLIENKU, NÁLADU
RekvizityPOVOLENÉ
Malé pomôckyPOVOLENÉ
AkrobatikaPOVOLENÉ
0:00 / 0:00
V1 Showtime Dance Creative Challenge I Feel Good
V2 Showtime Dance Creative Challenge I Feel Good